ඇන්ටිවයිරස් නොමිලේ

සොයන්න

7.3.12

මෙන්න මගේ සිව්වැනි DOC එක.
ලෝකේ දියුණු වෙනකොට අපිත් දියුණු වෙන්න එපැයි යාලුවනේ.
අද මම මගේ යාලුවෝ ටිකට දෙන්න යන්නේ TUNE UP ටිකක්.
නිකන්ම නෙවෙයි. Activation Key එක්කමයි.
දාගෙනම බලන්නකෝ හොදද කියලා...............


මුලින්ම කියන්න ඕනා මේ TUNE UP වලින් කරන්න පුලුවන් දේවල් ටික.
 • අන්තර්ජාලය සමග සම්බන්දවීමේ වේගය වැඩි කිරිම
 • Delete වූ Files නැවත ලබා ගැනිමට හැකිවීම
 • Hard Disk හෝ Partition Format කිරීමට හැකිවීම
 • History Delete කිරීමට හැකිවීම
 • පරිගණකයේ වේගය වැඩි කිරීමට හැකියාව
 • අනවශ්‍ය File Delete කිරීමේ හැකියාව
 • පරිගණකය ඇතුලත සිදුවන වැරදි සකසා දීම

අනේ තව වැඩ ගොඩක් තියෙනවා. ඒවා දාගෙනම බලන්නකෝ.............


1. ඔන්න එහෙනම් AVG Tune up 2012 එක


2. ඔන්න එහෙනම් TuneUp Utilities 2012 එක


3. ඔන්න එහෙනම් Advanced SystemCare Pro 5 එක


4. ඔන්න එහෙනම් Auslogics Boostspeed 5.1 එක5. ඔන්න එහෙනම් Glary Utilities Pro එක


6. ඔන්න එහෙනම් Startup Faster 3 එක
 • http://download.cnet.com/3001-18512_4-10248560.html?spi=cf780c80047d36eee17a6a2e54a5dc18
 • මෙන්න දාගන්න user name එක
 • dytoshare
 • මෙන්න දාගන්න ඇතිවෙනකම් keys
 • 000017-9N05FT-FATV9E-CEY6B0-VZPZVN-V7UN9E-JRF19J-FPV3GG-TU161T-U73N94
 • 000017-9N05FT-FATKR7-4725MZ-D5M1KC-BAUPHM-HWQ29P-XA19WK-2XFPUG-KV55R1
 • 000017-9N05FT-FATH3Y-835HQE-NB6U6N-TXNXUR-1E50AB-185UC9-KRVWWE-C959HQ
 • 000017-9N05FT-FATZYF-Y9ZKKT-XQ5NFJ-1BBF53-KQBKNR-B4GFV0-RY0DN8-VQA7GX
 • 000017-9N05FT-FATT5H-FXQ31X-0UDZXA-C4A0Q0-4VMR6F-8QQU3D-R1WYZX-QC2P8Y
 • 000017-9N05FT-FATPPT-KXCA3Q-52D822-GH7GGR-MJG5M8-P6FPAT-6WDGW4-R9V441
 • 000017-9N05FT-FATTBN-EGYJEP-6QF6AF-7GNQKA-1EDGJH-BP9EGR-7Q1HHR-NFW8KG
 • 000017-9N05FT-FATXX9-T9QBCU-EMRQ1Q-52BR2B-T60AFR-N36JJH-U1PEJM-7NJYVU
 • 000017-9N05FT-FATUG9-WPTW7H-CQN2WE-QGE4Y0-MW7EAB-52VJGQ-C62PN3-A107EZ


7. ඔන්න එහෙනම් Win Utilities Pro එක
 • http://www.softpedia.com/dyn-postdownload.php?p=30740&t=3&i=1
 • user name එකට ඕන නමක් දාගන්නකෝ
 • මෙන්න තියෙනවා ඇතිවෙනකම් keys
 • WYMTGGP-AFDA-F4A1-D0B1-A933-QKWU
 • WYMTGGP-C9A2-177F-392B-BEA5-QKWU
 • WYMTGGP-DDE8-1293-AE3D-4819-QKWU
 • WYMTGGP-BA20-874B-0F55-100F-QKWU
 • WYMTGGP-588C-6AD1-5B45-FA45-QKWU
 • WYMTGGP-086E-DE7B-16B7-6157-QKWU
 • WYMTGGP-64B2-F4FB-53E3-8827-QKWU
 • WYMTGGP-6A0C-B829-EA01-3391-QKWU
 • WYMTGGP-7F4C-944D-7873-B113-QKWU
 • WYMTGGP-B2DC-825F-5929-DF0F-QKWU
 • WYMTGGP-2EE8-6C93-C78D-7507-QKWU
 • WYMTGGP-56AC-0AD7-AA05-E3D7-QKWU
 • WYMTGGP-55D0-874B-7981-DE01-QKWU
 • WYMTGGP-586E-C099-FC49-60D9-QKWUඔන්න එහෙනම් මම ගියා.
මගෙ DOC එක හොදයිනම් Like එකකුයි Comment එකකුයි දාලම යන්නකෝ.......


*******************************************************************************


අනේ මගේ යාලුවනේ තව TUNE UP ගොඩක් තියෙනවා.
ඒවත් ඉක්මණටම දෙන්නම්.ටිකක් ඉවසලා ඉන්න හොදේ.......


 • මගේ පළවෙනි DOC එකට යන්න ඕනේනම් පහත LINK එක භාවිතා කරන්න යාලුවනේ.
 • මගේ දෙවෙනි DOC එකට යන්න ඕනේනම් පහත LINK එක භාවිතා කරන්න යාලුවනේ.
 • මගේ තුන්වෙනි DOC එකට යන්න ඕනේනම් පහත LINK එක භාවිතා කරන්න යාලුවනේ.
 • මගේ පස්වෙනි DOC එකට යන්න ඕනේනම් පහත LINK එක භාවිතා කරන්න යාලුවනේ.


මේ doc එක සම්පුර්ණයෙන්ම අයිති මට.
මම Malith Devappriya. (www.facebook.com/malith.devappriya)

2 comments:

Post a Comment

පරිගණක උදවු ගැන ඔබේ අදහස

PCWorld නවතම පුවත්