ජංගම දුරකථන වලට සිංහල යුනිකොඩ් දමන අයුරු උගනිමු

සොයන්න

2.7.11

ජංගම දුරකථන වලට සිංහල යුනිකොඩ් දමන අයුරු උගනිමු
Posted on 2011 අප්‍රේල් 6 by umanda
මාහට තිබුනු ලොකු ගැටලුවක් තමා මගේ ජංගම දුරකතනය තුලින් සිංහල යුනිකෙත සහිත වෙබ් පිටු නැරඹීම.නමුත් ඒ පිලිබද සොයා යන විට මා හට එය විසදා ගැනීමට හැකි උනා.
මගේ ජංගම දුරකතනය නොකියා 5800 වර්ගයේ  එකකි.එහි මෙහෙයුම් පද්ධතිය සිම්බියන් ය.

අපි බලමු පියවරෙන් පියවර එය සිදු කරන ආකාරය.
1) පළමුව අප සුදුසු සිංහල යුනිකෙත සහිත ෆොන්ටයක් තෝරා ගත යුතුය. ඒ සදහා මම  iskpota.ttf  යන ෆොන්ටය තෝරා ගනිමි.එය ඉංග්‍රිසි සදහාද සහය දක්වයි.එසේ නොමැතිනම් ඉංග්‍රිසි අකුරු නොපෙනී යනු ඇත.ඔබට පහත යොමුවෙන් iskpota.ttf  ෆොන්ටය බාගත කර ගත හැක
iskpota.ttf  ෆොන්ටය මෙතනින් බාගත කර ගන්න

දෙවන පියවරට යෑමට පෙර කිව යුතු දෙයක් ඇත.ඔබගේ දුරකථය සදහා බාහිර මතක චිපයක් පවතීනම් පමනක් ෆොන්ටය ස්ථාපය කිරීම සිදු කරන්න.එසේ නොමැතිව අභ්‍යන්තර මතකය තුලට උවද ස්ථාපනය සිදු කල හැක, නමුත් ඔබ අභ්‍යන්තර මතකය තුලට ස්ථාපනය සිදු කර යම් හෙයකින් ඔබට පෙර පැවති ෆොන්ටය ලබා ගැනීමට සිදු උවහොත් ඔබට මතක චිපය පූර්ණ ලෙස  ෆොර්මැට් කිරීමට සිදුවේවි.එබැවින් බාහිර මතකයට ස්ථාපනය සුදුසු වෙයි.
2) ෆොන්ටය  ලබා ගැනීමෙන් පසුව දුරකතනය පරිඝනකය හා සම්බන්ද කරන්න.එවිට දුරකතනයේ පෙන්වන යන විකල්පය තෝරා ගන්න.
3) ඉන් පසු බාහිර මතක චිපය තුල resource  නමින් ෆොල්ඩරයක් සාදන්න. පසුව එම ෆෝඩරය තුල Fonts නමින් ද තව ෆෝල්ඩරයක් සාදන්න. දැන් ඔබට ෆොල්ඩරයත් එතුල ෆොල්ඩරයත් ලැබී ඇත.
4) බාගත කර ගත් ෆොන්ටයේ පිටපත් 4ක් ලබා ගන්න.එම පිට පත් පහත පරිදි නිවැරදිව ප්‍රති-නාමකරනය කර ගන්න.
(i) s60snr.ttf
(ii) s60ssb.ttf
(iii) s60tsb.ttf
(iv)S60ZDIGI.ttf
ඔබට ෆොන්ටයේ ඉහත නම් වලින් පිටපත් සතරක් දැන් ඇත. එම පිටපත් සියල්ලම සාදා ගත් Fonts ෆොල්ඩරය තුලට පිටපත් කරන්න. සියල්ල අවසන දුරකතනය ප්‍රති පණ ගන්වන්න.

ෆොන්ටය දැමීමෙන් පසුව මගේ බ්ලොගය තුල ඇති සිංහල අකුරු මෙසේ දර්ශනය වේ.ඉතා හොද පරිවර්තනයක් නැතත් කිවවිය හැක.
UIQ3 දුරකථන සදහා පහත පරිදි ෆොන්ටය ප්‍රති-නාමකරනය කරන්න
(i)Sans-Serif_Latin-Regular.ttf
(ii)Sans-Serif_Latin-Bold.ttf
(iii)Sans-Serif_Latin-Italic.ttf
(iv)Sans-Serif_Latin-BoldItalic.ttf
N73 දුරකථන සදහා පහත පරිදි ෆොන්ටය ප්‍රති-නාමකරනය කරන්න
NOSNR60.ttf
NSSB60.ttf
NSTSB60.ttf
නොකියා N900 සදහා මෙය පහත පරිදි කල හැක.
නොකියා N900 ලිනක්ස් පාදක කොට ගත් මීමො නම් මෙහෙයුම් පද්ධතිය මත ක්‍රියාත්මක වෙයි. පහත පියවරින් ඔබට iskpota.ttf ෆොන්ටය ඇතුල් කර ගත හැකිය.

1) ප්‍රධාන ෆොල්ඩරය තුල ඔබට .fonts කිය ෆොල්ඩරයක් සාදා ගත යුතුය. එයට iskpota.ttf ෆොන්ටය පිටපත් කල හැක.
ඒ සදහා පහත ලිනක්ස් කේත අනුගමනය කරන්න. (සෑදු ෆොල්ඩරයේ නම “IskolePotha” ලෙස ගනිමු )
mkdir ~/.fonts
2) එම ෆොල්ඩරයට ෆොන්ටය පිටපත් කරන්න.
3) ටර්මිනලය විවෘත කරන්න. (Ctrl+Shift+X )

4) පහත කේතය යතුරු ලියනය කරන්න
mv ~/IskolePotha/iskpota.ttf ~/.fonts/
5) ප්‍රති පන ගන්වන්න.
ඇපල් මාදිලියේ දුරකථන සදහා
අපි බලමු ඇපල් මාදිලියේ දුරකථන සදහා යුනිකෙත දමන අයුරු.නමුත් කිව යුතුයි මෙය කිරීම මගින් සමාගම හා ඇති බැදීම නැතිවෙවි.ඒ පිලිබද දෙවරක් සිතන්න.මෙයටද ෆොන්ටය ලෙස iskpota.ttf ගත යුතුය

මෙයට අමතරව ඔබට   WinSCP යන මෘදුකාංගය අවශ්‍ය වේ. (ඇපල් පරිඝනක සදහා FUGU භාවිත කල හැක)
එම යෙදව්ම් මෙතනින් ලබා ගන්න
WinSCP >  මෙතනින් ලබා ගන්න
FUGU > මෙතනින් ලබා ගන්න
එසෙම දුරකතන්යේ Cydia පැකෙජය හා එයට Erica යුටිලිටිය ස්තාපනය කර තිබ්ය යුතුය.
එම යෙදව්ම් නොමැතිනම් මෙතනින් ලබා ගන්න
Cydia > මෙතනින් ලබා ගන්න
Erica > මෙතනින් ලබා ගන්න
1)පළමුව WinSCP ( Fugu ) මගින් දුරකතනය  Wi-Fi හරහා සම්බන්ද කරන්න.
2) iskpota.ttf ෆොන්ටය/System/Library/Fonts/Cache/ ට පිටපත් කරන්න.  මෙහිදී නිවැරදි ගොනුව තෝරා ගැනීමට සැලකිලි මත් වන්න.
3) “SSH” හෝ “Mobile Terminal” ය තුල පහත විධානය දුවවන්න.
(SSH හා Mobile Terminal gගැන දැන ගැනීමට එම වචන මත ටික්ගැම (click) කරන්න )
plutil -c xml1 /System/Library/Fonts/CGFontCache.plist
4) ඔබට “vi” විධානය හෝ  WinSCP (File > Edit or F4)   යන මග , “CGFontCache.plist” සංස්කරනය සදහා භාවිත කල හැක.
vi /System/Library/Fonts/CGFontCache.plist

5) යාවත්කාලීන කිරීම සදහා පහත ක්‍රම දෙකෙන් එකක් තෝරා ගත හැක.
පළමු ක්‍රමය : නමින්

<key> Iskoolapota</key>
<string>/System/Library/Fonts/Cache/ iskpota.ttf<;/string>
දෙවන ක්‍රමය :  TraitMappings ක්‍රමයෙන්

<key>Iskoolapota</key>
<dict>
<key>Plain</key>
<string>iskpota.ttf </string>
<key>Bold</key>
<string>iskpota.ttf </string>
<key>Italic</key>
<string>iskpota.ttf </string>
<key>Bold-Italic</key>
<string>iskpota.ttf </string>
</dict>
6) සියල්ල නිවැරදිව කිරීමෙන් පසුව දුරකථනය ප්‍රති-පන ගන්වන්න.
යන්න DroidSansFallback.ttf ලෙසට ප්‍රති නම් කර ගන්න
Android මාදිලියේ දුරකථන සදහා 

1 )  ඉස්කොලේ පොත ෆොන්ට බාගත කර ගන්න
2 )  එය ඔබේ මතක පතට දමන්න
3)   iskpota.ttf  යන්න DroidSansFallback.ttf  ලෙසට ප්‍රති නම් කර ගන්න
4 )  පසුව ටර්මිනලය විවෘත කර ගන්න. එහි පහ කෙතය නිවැරදිව යතුරු ලියනය කරන්න


su (superuser තිරය ලැබෙන තෙක් රැදී සිටින්න. පසුව yes යන්න තොරා ගන්න )
mount -o rw,remount -t yaffs2 /dev/block/mtdblock3 /system
chmod 4755 /system/fonts/DroidSansFallback.ttf
dd if=/sdcard/DroidSansFallback.ttf of=/system/fonts/DroidSansFallback.ttf
5) සියල්ල නිවැරදිව කිරීමෙන් පසුව දුරකථනය ප්‍රති-පන ගන්වන්න.
සැලකිය යුතුයි : ඉහත ක්‍රියාවන්හි වගකීම සිදු කරන්න සතුය. සෑම විටම උපස්ථ ( back -up) ලබා ගන්න.

3 comments:

 • Anonymous says:
  21/8/11 5:50 PM

  Sony Ericsion Phone valata baritha

 • Anonymous says:
  13/9/11 3:50 PM

  පුලුවන්...ලිපිය පූර්ණ ලෙස යාවත් කාලීන කර ඇත.


  http://umanda.wordpress.com/2011/04/06/%E0%B6%A2%E0%B6%82%E0%B6%9C%E0%B6%B8-%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B6%9A%E0%B6%AE%E0%B6%B1-%E0%B7%80%E0%B6%BD%E0%B6%A7-%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%82%E0%B7%84%E0%B6%BD-%E0%B6%BA%E0%B7%94%E0%B6%B1/

 • Chamin Vithanage says:
  9/10/11 1:55 PM

  meka hariyanne nehene....

Post a Comment

පරිගණක උදවු ගැන ඔබේ අදහස

PCWorld නවතම පුවත්