හපොයි!!!මෙන්න Facebook Yahoo කසාද බැදල...

සොයන්න

2.7.11

හපොයි!!!මෙන්න Facebook Yahoo කසාද බැදල..අළුත් වෙලා Yahoo වල ඉන්න ගමන් Facebook Chat කොරන්න ති‍යෙනවනං Top කියල හිතෙන අයට එ වගේම Yahoo Mail අළුත් Beta එක කොහාමද බලන්න..
http://features.mail.yahoo.com
Your World
Your Way

0 comments:

Post a Comment

පරිගණක උදවු ගැන ඔබේ අදහස

PCWorld නවතම පුවත්