පෙන් එකේ ෆයිල්ස් hide වෙලා!....ඒ වෙනුවට shortcuts ගොඩක් හැදිලද? නැත්නම් .exe folders හැදිලද? - පරිගණක උදවු Exclusives!!!

සොයන්න

1.7.11වෙනදා වගෙම මේ කියන්න යන්නෙත් ලොකු වැඩ හොයන අපේ අවධානය යොමු නොවුණු තවත් පුංචි තැනක් ගැනයි. පෙන් එකේ තියෙන ෆෝල්ඩර්ස් හැංගිලා ඒ වෙනුවට වෙනත් ෆෝල්ඩර්/shortcuts හැදුණම, පෙන් එකේ තිබුණු පරණ ෆයිල්ස් ටික නොපෙන්නුවත් properties ගියාම පෙන් එක පිරිල තියෙනව පෙන්වනකොට! මොකද කරන්නෙ.....

දන්න වැඩ සේරම දාලා ෆයිල්ස් ටික බේරගන්න හදනවා...වෙන මොනවද නේද :).....

ඩොස් attrib -r -a -s -h /s /d කමාන්ඩ් එක? හරිගියෙ නෑ......
Show Protected System Files? බැහැනේ!
වයිරස් ගාඩ් බොහොමයකම වගේ මේකට පිළියමක් නෑ....


වැඩි වැඩ ඕන නැහැ....

පරිගණක උදවු සාමාජික ඔබ හැමකෙනෙක් ළඟම මේකට මින් පස්සෙ විසඳුමක් තියෙවි.

කරන්න තියෙන්නෙ මෙච්චරයි. පහළින් තියෙන commands ටික නෝට් පැඩ් එකට කොපි කරල save ගිහින් pariganakaudaw.bat වගේ මොකක් හරි නමක් දීලා .bat කියන extention එක යටතේ සේව් කරගන්න.

සේව් කරන්න කම්මැලියි වගෙනම් මේ ලින්ක් එකෙන් මේක downlaod කරගන්න. (තප්පර 20ක් ඉන්න වෙයි කම්මැලි කමට දඬුවමක් හැටියට :)...)

මෙතැනින් ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න.
DOWNLOAD: 3KB FILE
http://www.4shared.com/file/3Y_DNiDi/Pen_Protector.html?

මේ පහළින් තියෙන්නෙ commands ටික....මේකෙ ඇත්තටම කමාන්ඩ් එක තියෙන්නෙ පේළි කීපයයි. අනිත්වා අපිට පෙන්වන messages සහ වෙනත් යූසර් instructions.

කරලාම බලන්න....(මේ රේඛාවයි අන්තිම රේඛාවයි නැතිව කොපි කරගන්න).


_______________________________________________________________________

echo  OFF
color 70
cls
echo "--------------------------------------------------------------------------
echo "    ---       ---   ---            ---       ---  ---          ---  ---
echo "   |    |    |   | |     |   |    |    |    |    |   | |\   | |    |   |
echo "   |___ |    |___|  ---  |___|    |    |    |--- |___| | \  | |--- |---
echo "   |    |    |   |     | |   |    |    |    |    |   | |  \ | |    |  \
echo "   |     --- |   |  ---  |   |     ---  ---  --- |   | |   \|  --- |   \
echo "--------------------------------------------------------------------------                                                      
echo @ This program will recover back lost folders on your pen-drive.
echo @ Deletes virus files that infect your pen-drive.                                                                                    
echo "--------------------------------------------------------------------------
echo "--------------------------------------------------------------------------
PAUSE


cls
echo "--------------------------------------------------------------------------
echo "    ---       ---   ---            ---       ---  ---          ---  ---
echo "   |    |    |   | |     |   |    |    |    |    |   | |\   | |    |   |
echo "   |___ |    |___|  ---  |___|    |    |    |--- |___| | \  | |--- |---
echo "   |    |    |   |     | |   |    |    |    |    |   | |  \ | |    |  \
echo "   |     --- |   |  ---  |   |     ---  ---  --- |   | |   \|  --- |   \
echo "--------------------------------------------------------------------------


echo " Wait while cleaning up your pen-drive.....`


echo "--------------------------------------------------------------------------

dir /b/ad >log.txt
for /F "delims=,  " %%f in (log.txt) do attrib -r -s -h "%%f"
for /F "delims=,  " %%f in (log.txt) do del /p /f "%%f.exe"
del log.txt

echo "--------------------------------------------------------------------------

echo "--------------------------------------------------------------------------
PAUSE

cls
echo "--------------------------------------------------------------------------
echo "    ---       ---   ---            ---       ---  ---          ---  ---
echo "   |    |    |   | |     |   |    |    |    |    |   | |\   | |    |   |
echo "   |___ |    |___|  ---  |___|    |    |    |--- |___| | \  | |--- |---
echo "   |    |    |   |     | |   |    |    |    |    |   | |  \ | |    |  \
echo "   |     --- |   |  ---  |   |     ---  ---  --- |   | |   \|  --- |   \


echo "--------------------------------------------------------------------------                                      
echo "--------------------------------------------------------------------------
echo "--------------------------------------------------------------------------


echo "   Your all files now Recovered...
echo "   Thanks....
PAUSE
del "Flash Cleaner(Edit).bat"
________________________________________________________පසුගිය පරිගණක උදවු Exclusives! ලිපි:

0 comments:

Post a Comment

පරිගණක උදවු ගැන ඔබේ අදහස

PCWorld නවතම පුවත්