වින්ඩෝස් සෙවන් සෙටින්ග්ස් එකම වින්ඩෝවක II - පරිගණක උදවු Exclusives!!!

සොයන්න

1.7.11පසුගිය පරිගණක උදවු Exclusives! ලිපියෙන් (http://www.facebook.com/home.php?sk=group_200205416676273&view=doc&id=209621519067996) අපි කතා කළේ සියලුම වින්ඩෝස් සෙවන් සෙටින්ග්ස් එකම වින්ඩෝවකට ගන්න හැටි ගැන. GOD MODE කියල හැඳින්වෙන්නෙත් මේ ක්‍රමය තමයි.

මේ ලිපියෙන් කියන්න හදන්නේ එක් එක් සෙටින්ග්ස් සඳහා වෙන වෙනම ෆෝල්ඩර්ස් හදාගන්න හැටි ගැන.කරන්න තියෙන්නෙ කලින් කළ දේම තමයි. 


1.පහළ තියෙන කෝඩ් එක කොපි කරගන්න.
2.ඔයාගෙ මැෂින් එකේ අලුත් ෆෝල්ඩර් එකක් හදල ඒකෙ නම (New Folder) වෙනුවට මේක paste කරන්න.

 • All Settings.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}
 •  Location Settings.{00C6D95F-329C-409a-81D7-C46C66EA7F33}
 • Biometric Settings.{0142e4d0-fb7a-11dc-ba4a-000ffe7ab428}
 • Power Settings.{025A5937-A6BE-4686-A844-36FE4BEC8B6D}
 • Icons And Notifications.{05d7b0f4-2121-4eff-bf6b-ed3f69b894d9}
 • Credentials and Logins.{1206F5F1-0569-412C-8FEC-3204630DFB70}
 • Programs and Features.{15eae92e-f17a-4431-9f28-805e482dafd4}
 • Default Programs.{17cd9488-1228-4b2f-88ce-4298e93e0966}
 • All NET Frameworks and COM Libraries.{1D2680C9-0E2A-469d-B787-065558BC7D43}
 • All Networks For Current Connection.{1FA9085F-25A2-489B-85D4-86326EEDCD87}
 • Network.{208D2C60-3AEA-1069-A2D7-08002B30309D}
 • My Computer.{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}
 • Printers.{2227A280-3AEA-1069-A2DE-08002B30309D}
 • Application Connections.{241D7C96-F8BF-4F85-B01F-E2B043341A4B}
 • Firewall and Security.{4026492F-2F69-46B8-B9BF-5654FC07E423}
 • Performance.{78F3955E-3B90-4184-BD14-5397C15F1EFC}

කෝඩ් එකේ තිතට වම් පැත්තෙන් ඔයා කැමති නමක් දෙන්න පුලුවන්. නමුත් තිතෙන් දකුණු පැත්තෙ තියෙන GUI ID එක ඒ විදියටම යොදන එක තමයි වැදගත් වෙන්නෙ.  මේ රූප සටහනත් උදවු වේවි!


Link: http://www.facebook.com/photo.php?fbid=217938008221844&set=o.200205416676273&type=1&pid=1023883&id=100000169390043
_________________________________________________

පසුගිය පරිගණක උදවු Exclusives! ලිපි:

1 comments:

 • prasad dasun says:
  19/5/14 5:46 AM

  watina post ekk thanks meka laba dunnata.

Post a Comment

පරිගණක උදවු ගැන ඔබේ අදහස

There was an error in this gadget

PCWorld නවතම පුවත්