ඔබේ ජංගම දුරකථනයේ සිංහල අකුරු පේන්නෙ නැද්ද ?

සොයන්න

28.6.11

>>>>>>.
බොහොමයක් ජංගම දුරකථන මගින් පරිගණක උදව් වෙත පැමිණෙන අයට කියන්න සුභ ආරංචියක් තියෙනව.
සිංහල අකුරු පේන්නෙ නෑ නේද?
මෙන්න ලංකාවෙ කොල්ලෙක්ගෙ වැඩක්.
phone එකෙන් download කර ගන්න.http://code.google.com/p/sett-browser/downloads/detail?name=SETT-Browser-1.1.1.apk


වැඩිදුර විස්තර : http://code.google.com/p/sett-browser/

0 comments:

Post a Comment

පරිගණක උදවු ගැන ඔබේ අදහස

There was an error in this gadget

PCWorld නවතම පුවත්