මුහුණු පොතේ අලුත් Facebook Share Count බොත්තම අපේ බ්ලොග් එකට දාගමු../ Facebook Share Count New Button

සොයන්න

30.6.11මෙන්න ඔයාලට Facebook එකේ අලුත් Share Count බොත්තම අරගෙන අවා..ඔයාලගේ බ්ලොග් එකේ ලිපි මුහුණු පොතට Share  කරන්න ගොඩක් මෙක වටිනවා..ඒ වගෙම ඔයාලාගේ බ්ලොග් එකේ ලිපි බලන්න ඔයාලගේ මුහුණු පොතේ ඉන්න යාලුවන් ගෙන්වා ගන්නත් මේක වටිනවා.ඉතින් ඔයාලත් කැමති නම් මෙක බ්ලොග් එකට දාගන්න..පහල කියලා තියෙන විදියට වැඩ ටික කරන්න..


More: http://saamgeadaviya.blogspot.com/2011/05/facebook-share-count-facebook-share.html

0 comments:

Post a Comment

පරිගණක උදවු ගැන ඔබේ අදහස

PCWorld නවතම පුවත්