ඔයාගෙ බ්ලොග් එකේ ලස්සන snapshots බලන්න ඕනද ?

සොයන්න

28.6.11

http://blogpituwa.blogspot.com/view/snapshot

.

මේක අද මට අහු උනේ chrome extintion 1කින් මේ තියෙන්නෙ ඒක
https://chrome.google.com/webstore/detail/mmoheajlpfaigefceljflpohdehkjbli?hl=en-US


 මේකෙන් පුළුවන් ඕනම බ්ලොග් එකක snapshot වගේම තවත් ඒව බලන්න

try 1ක් දීල බලන්න
chrome extintion එක නැතුව උනත් බලන්න පුළුවන්
ඔයාගේ බ්ලොග් එකේ address එක අගට /view/snapshot එකතු කරන්න

0 comments:

Post a Comment

පරිගණක උදවු ගැන ඔබේ අදහස

PCWorld නවතම පුවත්