ඔබේ IP එක ඔනෙම රටක IP එකක් බවට හරවන්නෙ මෙහෙමයි!!

සොයන්න

29.6.11

අද කතා කරන්න යන්නේ.....IP ගැන , ඔයාලගේ IP එක මොකක්ද කියලා බලන්න ගොඩක් අය දන්නවා ඇති....ඉතින් එක බැලුවම Location එක විදියට වැටෙන්නෙ ශ්‍රි ලංකාවනේ ඉතින් ඔක වෙනස් කරගන්න බැරිද??

ඔයාගේ IP එක සහ Location එක මෙතනින් මුලින්ම බලන්නකො


http://whatismyipaddress.com/
 ඉතින් කොහොමද අපි IP එක වෙනස් කරලා වෙන රටක IP එකක් ගන්නෙ....එකට නම් එක එක විදි තියෙනවා.......එත් දැන් මම කතා කරන්න යන්නෙ Software එකක් ගැන..මෙකෙන් අපෙ IP එක වෙනස් කරන්න පුලුවන්... මෙකත් Crack කරපු එකක් ඉතින් Trial එකක් නෙමෙ...


සම්පුර්ණ ලිපියට - http://tinyurl.com/3zx3v6h

ලිපි කොපි කිරිමට ලක්වන බැවිනි සම්පුර්ණ ලිපිය නොදමන බව කරුණාවෙන් සලකන්න..


http://www.srionlinelanka.info/

100%ක් ශ්‍රි ලාංකිකයි

0 comments:

Post a Comment

පරිගණක උදවු ගැන ඔබේ අදහස

PCWorld නවතම පුවත්