විනාඩි 2න් free SKYPE CREDIT

සොයන්න

26.11.11

මේකියල තියෙන විඩිහට කරන්න
1) Download hotspot shield vpn and connect to it.
2) දැන් ඩොව්න්ලොඩ් කරපු එක install කරල මේ link  එකට යන්න
3) ඊට පස්සෙ click on free voucher code.එතනින් voucher codeඑක ලැබෙයි 

4)ඊට පස්සෙ මෙතනින් skye log වෙලා https://secure.skype.com/account/voucher/redeem
voucher code එක ගහල Redeem voucher or prepaid card ක්ලික් කරන්න.

දැන් වැඩේ හරි .........


UPDATE____

මම මේ DOC එක දාල පැයක් යන්ඩ කලින් කට්ටිය මේක අකුරක් නැර කොපි කරල තිබ්බ .සමහරු මේ GROUP එකේම මේකෙ copy ක් මගෙ නම මකල  දාල තිබ්බ.....දැන් මම කියන්නම් මේකෙන් දෙපාරක් හරි ඊට වැඩියෙ හරි ගන්න හැටි 

5.ඔයාල එක පාරක් ගත්තට පස්සසෙ මේ soft warehttp://www.ziddu.com/download/17217645/r4huldud3.zip.htmlඑක (එක වැඩ නැත්නම් මෙකෙන් http://www.mediafire.com/?pb4kd68llkzpzjj#1  )ගන්න (වැඩියෙ නැ 335.93 KB )

6.ඊට පස්සෙ hotspot shield DISCONNECT කරල මේ soft ware එක Extract  කරහම එන icon එක උඩ Right click කරල run as Administrater    දෙන්න

එතකොට මෙහෙම එකක් එයි

7.මෙකෙ හිස් තැන් වල මොකක් හරි ගහල SET ඔබන්න .Eroor msg එකක් අවට ගනන් ගන්න එපා...දැන් අයෙ step 1 to 4  කර අයෙ credit ගන්න

මේ විඩිහට ඕනෙ පාරක් credit ගන්න(හිස් තැන් වල ගහන එක වෙනස් කර කර ගහල)
---Lasith Weerasinghe---

2 comments:

 • Reha Meha says:
  12/2/15 4:14 PM

  skype credit free
  https://skypecreditfree.wordpress.com/

 • Blogger says:
  16/10/16 9:55 AM

  Are you making money from your premium file uploads?
  Did you know that Mgcash will pay you an average of $0.50 per link unlock?

Post a Comment

පරිගණක උදවු ගැන ඔබේ අදහස

PCWorld නවතම පුවත්