මොන මළ වදයක්ද මේ write-protect ????

සොයන්න

26.11.11

ඔන්න ඉතින් මේ දවස් ටිකේ මම බලාගෙන බලාගෙන යද්දි මම දැක්ක අපේ යාලුවො ගොඩ දෙනෙක් තමන්ගෙ පෙන් වල හරි මෙමරි කාඩ් වල හරි එන මේ write-protected ප්‍රශ්නය ගැන අහල තිබ්බ. ඔන්න ඉතින් ඕක නැති කර ගන්න විදිහක් හම්බවුනා. මේක ඉතින් එච්චරම අමාරු නෑ. හරියට කලොත් වැඩේ ගොඩ. ඔන්න එහෙනම් මම කරන පියවරයන් එහෙමම කරන්න.

1. Registry Editor ඕපන් කර ගන්න (Run > regedit )

2. ඒකේ මෙන්න මේ registry key  එක තියෙන තැනට යන්න.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control

3. Control රෙජිස්ට්‍රි කී එකේ Right click කරල new > key යන්න


4. ඒක  StorageDevicePolicies නමින් සේව් කරන්න. (ඒ නම මෙතනින් කොපි කරල පේස්ට් කරන්න)

5. දැන් ඒ StorageDevicePolicies,  Right click කරල new > DWORD value ගිහින් ඒක WriteProtect නමින් නම් කර ගන්න.

6. දැන් ඒක  Double click කරල ඒකේ value එක 0 කරන්න.

එච්චරයි !!! දැන් ඔයාගෙ මැෂින් එක Restart කරල ගන්න. දැන් බලන්න අවුල නෑ නේද ??? 
ඒත් වැඩ නැද්ද ??? මළ තොප්පියයි !!! එහෙනම් ඕක ගහල තියෙද්දිම මැෂින් එක Restart කරල ගන්න..
හි.... හි...... දැන් වැඩ නේද ???? 


බොහොම ස්තූතියි !!!!
ජය වේවා !!!
සැකසුම - උදාර නාමල් 

ඔන්න ඉතින් මේ දවස් ටිකේ මම බලාගෙන බලාගෙන යද්දි මම දැක්ක අපේ යාලුවො ගොඩ දෙනෙක් තමන්ගෙ පෙන් වල හරි මෙමරි කාඩ් වල හරි එන මේ write-protected ප්‍රශ්නය ගැන අහල තිබ්බ. ඔන්න ඉතින් ඕක නැති කර ගන්න විදිහක් හම්බවුනා. මේක ඉතින් එච්චරම අමාරු නෑ. හරියට කලොත් වැඩේ ගොඩ. ඔන්න එහෙනම් මම කරන පියවරයන් එහෙමම කරන්න.

1. Registry Editor ඕපන් කර ගන්න (Run > regedit )

2. ඒකේ මෙන්න මේ registry key  එක තියෙන තැනට යන්න.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control

3. Control රෙජිස්ට්‍රි කී එකේ Right click කරල new > key යන්න

4. ඒක  StorageDevicePolicies නමින් සේව් කරන්න. (ඒ නම මෙතනින් කොපි කරල පේස්ට් කරන්න)

5. දැන් ඒ StorageDevicePolicies,  Right click කරල new > DWORD value ගිහින් ඒක WriteProtect නමින් නම් කර ගන්න.

6. දැන් ඒක  Double click කරල ඒකේ value එක 0 කරන්න.

එච්චරයි !!! දැන් ඔයාගෙ මැෂින් එක Restart කරල ගන්න. දැන් බලන්න අවුල නෑ නේද ??? 
ඒත් වැඩ නැද්ද ??? මළ තොප්පියයි !!! එහෙනම් ඕක ගහල තියෙද්දිම මැෂින් එක Restart කරල ගන්න..
හි.... හි...... දැන් වැඩ නේද ???? 


බොහොම ස්තූතියි !!!!
ජය වේවා !!!
සැකසුම - උදාර නාමල් 


0 comments:

Post a Comment

පරිගණක උදවු ගැන ඔබේ අදහස

There was an error in this gadget

PCWorld නවතම පුවත්