ජංගම දුරකතනයක කැමරාව වෙබ් කැමරාවක් ලෙස....

සොයන්න

26.11.11

(මෙය උපුටා ගැනිමකි....)


ඔබගේ ජංගම දුරකතනාය් ඇති කැමරාව වෙබ් කැමරාවක් වශයෙන් භාවිතා කිරිමට මේ මගින් අවස්ථාව ලැබෙනවා.හැබැයි මම මේක අත්හදා බලලනම් නැ..ඔයාලා උත්සාහ කරල...ඒකේ ප්‍රතිපල අනිත් අයටත් දැනගන්න දාන්න..0 comments:

Post a Comment

පරිගණක උදවු ගැන ඔබේ අදහස

There was an error in this gadget

PCWorld නවතම පුවත්