ඔන්ලයින් ට්ව් රේඩියො රෙකොඩ් කරගන්න

සොයන්න

25.11.11

  එක එක වෙබ් පි‍ටු වලට ගිහින් ඔන්ලයින් ට්ව් බලපු රේඩියෝ අහපු මගේ යලුවන්ට ඔන්න  මම ගෙනව පොඩි වැඩ කැල්ලක් මේකෙන් ට්ව් රේඩියො රෙකොඩ් කරගන්නත් පුලුවන් ඔනෙම රටක ට්ව් බලන්නත් රේඩියො අහන්නත් පුලුවන් අගේ කරන්නේ මොකටද මෙතනින් බා ගන්නකෝ
(මේක මගෙ පලවෙනි doc එක පුලුවන්නම් දෙන්න හුරෙ පාරක්).
0 comments:

Post a Comment

පරිගණක උදවු ගැන ඔබේ අදහස

There was an error in this gadget

PCWorld නවතම පුවත්