වෙබ් පිටුවක ඉංග්‍රීසි වචනයක සිංහල තේරුම ක්ෂණිකව බලා ගැනීම

සොයන්න

26.11.11

මෙම gadget එක නිර්මාණය කිරීමේ අයිතිය කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය UCSC සතුය. මෙමගින් මූලිකව ම සිදු කරනුයේ ඔබ කියවන ඉංග්‍රීසි වෙබ් පිටුවල ඇති නොතේරෙන වදන්හි සිංහල තේරුම ක්ෂණිකව බලා ගැනීමට සැලැස්වීමයි. ඔබ කළ යුත්තේ ඔබට නොතේරෙන ඉංග්‍රීසි වචනය මත mouse pointerය ගෙන යාම පමණි. Firefox වෙබ් බ්‍රව්සරය හෝ Thunderbird මෘදුකාංගය සඳහා මෙය ක්‍රියාත්මක වේ. පහත දැක්වෙන linkකුවට ගොස් download කර ඔබත් වෙනස අත් විදින්න. 

මෙන් තව link එකක්. chrome වලටයි firefox වලටයි දෙකටම වැඩවැඩක් වුනානං අනිත් කට්ටියටත් කියන්න.

ස්තුතියි!!!

නොදන්නා අයට පමණයි

0 comments:

Post a Comment

පරිගණක උදවු ගැන ඔබේ අදහස

There was an error in this gadget

PCWorld නවතම පුවත්