අපි නම් ගොඩ....(XP Driver Pack)

සොයන්න

26.11.11

මෙදා සැරෙ දුන්නා බැටෙ...... අපි හමොම නානවනෙ XP දාගන්න ගිහින් ඔක්කොම ගොඩ Drivers හොයන්න ගිහාම විදින දුකක්.... Driver Magic, DriverScanner කියයි....  Internet ගිහින් Driver 1ක බාගෙන හෙන කට්ටක් නෙ කන්නෙ...????? මෙන්න විසදුම Internet අවශ‍යම නෑ.... වැල් බයිලා අවශය නෑ... සුද්ද සින්හලෙන්ම කිව්වොත් මෙක Driver Pack  ආ එහෙනම් ඔන්න ඔක බාගන්න...
මෙක හුගක් වැදගත්...Size:1ක නම් 2.86 GB මෙච්චර්යි.... වැඩිද මන්ද???? අපෙ ඔපිසියෙත් දැන් පරණ Pc වලට Drivers දාන්නෙ මෙකෙන් තමයි.... එහෙනම් කස්ටිය Used කරන්නකො.... 


oka wada naththam meka balanna


YB_ProductionZzzz.....


0 comments:

Post a Comment

පරිගණක උදවු ගැන ඔබේ අදහස

PCWorld නවතම පුවත්