වැදගත් websites / blogs

සොයන්න

26.11.11

joomla 1.5 දන්න සිංහලෙන් ඉගෙන ගමු 

pic programming සිංහලෙන් 
ent.mrt.ac.lk/web/knowledgebase/index.xml

ලිනක්ස් Shell Programming සිංහලෙන් 

Linux මුල සිට සිංහලෙන් ඉගෙන ගන්න 

CCNA සිංහලෙන් ඉගෙන ගන්න 


සිංහල video tutorials වලින් IT subjects ඉගෙන ගන්න 

නොමිලේ online films බලන්න

දිනපතා commercial softwares නොමිලේ ලබාගැනීමට 

නොමිලේ 200gb cloud storage සදහා 

web applications වල විවිධ අත්හදා බැලීම් වලට 

IT related news /tips /tricks වලට 

Software serials සදහා 

FB new  updates /details වලට 

Films ලේසියෙන්ම Download කර ගැනීමට 

Hotfile ,   Mega upload ,  Filesonic, File serve premium accounts වලට 
getpremiumdownloadlinks.blogspot.com

ලංකාවේ මෘදුකාංග සහ තවත් බොහෝ දේ...

Free වෙබ් හොස්ටිං අඩවි
Commercial වෙබ් හොස්ටිං අඩවි


FB DOC

3 comments:

Post a Comment

පරිගණක උදවු ගැන ඔබේ අදහස

There was an error in this gadget

PCWorld නවතම පුවත්